Ieder kind heeft het recht om met speelgoed te spelen. Wat is er leuker dan een spelletje doen, je fantasie te gebruiken bij het bouwen of je te verliezen in een boek? Dit is niet alleen leuk maar ook heel erg goed voor de ontwikkeling van het kind.

Het lijkt zo gewoon en vanzelfsprekend dat een kind speelgoed heeft. Helaas zijn er ook gezinnen waar het geld ontbreekt om speelgoed te kopen.

Er zijn ook gezinnen die speelgoed hebben dat niet meer gebruikt wordt maar nog heel geschikt is voor een tweede leven.

De initiatiefnemers van Speelgoedbank Venray willen hier iets aan doen.

Algemene informatie

Stichting Speelgoedbank Venray is opgericht op 5 november 2015.
Het bestuur bestaat uit drie bestuursleden en een algemene lid:

Rutger van Dooren (voorzitter)
Silke Walraven (secretaris)
Wilja Brokking (penningmeester)
Anda Mijling (algemeen lid)

Onze doelstelling

Speelgoedbank Venray verzamelt overtollig en goed speelgoed en stelt dit beschikbaar aan gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar die vanwege hun economische situatie niet in staat zijn om speelgoed te kopen.

Hoofdlijnen uit het Beleidsplan

Doel
Stichting Speelgoedbank Venray is opgericht op 5 november 2015 met als doel :

  • het inzamelen van speelgoed en het gratis beschikbaar stellen daarvan aan gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar, die vanwege hun economische situatie niet in staat zijn op speelgoed te kopen;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Verwijzing
Kinderen kunnen alleen terecht bij Speelgoedbank Venray na verwijzing van een professional.

Visie
Vraag en aanbod bij elkaar brengen. Wij zamelen goed herbruikbaar speelgoed in en geven dit door aan kinderen van ouders die door economische omstandigheden dit nu niet kunnen betalen.

Daarnaast willen we ouders stimuleren om met hun kinderen te spelen. Spelen is goed voor de ontwikkeling van de motoriek, goed voor de cognitieve en sociale ontwikkeling.

Uitvoering
Dit alles gebeurt in de setting van een “gewone“ winkel. Deze is gevestigd in De Clockert, Bergweg 4 te Venray.

Beloningsbeleid

Stichting Speelgoedbank Venray streeft ernaar om giften en subsidies zoveel mogelijk te besteden aan het daadwerkelijke doel, kinderen die rondom de armoede grens leven voorzien van speelgoed.
Onze vrijwilligers en bestuurders krijgen geen financiële vergoeding.
Eventuele kosten die gemaakt zijn ten behoeve van de stichting kunnen door het bestuur en vrijwilligers in overleg worden gedeclareerd.

ANBI

Stichting Speelgoedbank Venray is vanaf 5 november 2015 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Schenkingen aan een Stichting met ANBI status zijn (deels) aftrekbaar.

Ons RSIN is: 855697878  ANBI logo

Jaarverslagen

2021 jaarverslag en financieel verslag speelgoedbank

2020 jaarverslag en financieel verslag

2019 jaarverslag